Består av...

Åndedrettet

Fordøyelsen

Blodsystemet

Urinveiene

Nervesystemet og sanseorganene

Forplantningssystemet

Hormonsystemet

Musklene

Skjelettet