NorskPluss Ungdom

NorskPluss Ungdom er et komplett læremiddel med tekstbøker, arbeidsbøker og en omfattende nettressurs tilpasset Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

 • Innhold for A1, A2 og B1 i det europeiske rammeverket
 • Personlige arbeidsbøker på Internett med oppgaver og språklab
 • Tekstbøker i farger
 • Fyldige arbeidsbøker
 • Tydelig progresjon i tekster og grammatikktema
 • Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
 • Bokmål og nynorsk
Bokmål – Utvalgte kapitler
Kapittel Nivå Bla igjennom
1 – Hva heter du? A1 Prøv her…
5 – Kjente personer A2 Prøv her…
1 – Litteratur B1 Prøv her…
1 – Brøk Matematikk Prøv her…
Nynorsk – Utvalde kapittel
Kapittel Nivå Gjennomsyn
9 – Vêr og årstider A1 Prøv her…
7 – Eventyr A2 Prøv her…
2 – Språkleg mangfald B1 Prøv her…
5 – Energi Naturfag Prøv her…

Innhold (PDF)

Innhold bokmål

Målgruppe

Mottaksklasser og innføringsklasser på mellomtrinnet, i ungdomsskolen og videregående skole.

Nettressursen

Tusenvis av oppgaver fordelt på oversiktlige leksjoner gir store muligheter for differensiering. Nettressursen sørger for fasit og kontroll av arbeidet til elevene slik at de kan jobbe selvstendig.

Ressursen omfatter:

Norsk – A1, A2 og B1
Matematikk
Naturfag
Uttaletrening
Bildeordbok

Tekstbøkene

Tekstbøkene følger innholdet i nettressursen. Tanken er at tekstboka i hovedsak skal brukes i klassen som en forberedelse til arbeidet med nettressursen.
Last ned tekstbok A1-A2 (eksempel)
Last ned tekstbok B1 (eksempel)

Arbeidsbøkene

De fyldige arbeidsbøkene supplerer oppgavene i nettressursen. Spesielt på B1 er det i tillegg til grammatikkoppgaver lagt inn ekstra lesetekster, spørsmål til diskusjon og en rekkje andre muntlige og skriftlige oppgaver.
Last ned arbeidsbok A1-A2 (utdrag)
Last ned arbeidsbok B1 (utdrag)

NorskPluss Ungdom ressursperm (NY!)

Ressurspermen inneholder:

 • Generell lærerveiledning med opplegg for uttaletrening og litteraturtips
 • Metodisk veiledning med fokus på hvordan elevene kan få et aktivt forhold til lærestoffet i hvert kapittel, særlig i form av frie og bundne muntlige aktiviteter
 • Ekstra lese- og skriveoppgaver for elever med svak skolebakgrunn
 • 8 papirtester med fasit
 • Fasit til kryssord i nettressursen
 • Fasit til arbeidsbøkene
 • Innholdsfortegnelse

 

Kunnskapsløftet

Læremidlet dekker kompetansemålene i Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Utvikling

NorskPluss Ungdom er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Redaktør: Marie Aalen
Forfattere: Dordi Grave, Annie Jakobsen og Marie Aalen