NorskPluss

NorskPluss er et komplett læremiddel med tekstbøker, arbeidsbøker og en omfattende nettressurs tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på spor 1 og 2.

 

Målgruppe

Sterke deltakere på spor 1 og deltakere på spor 2. Voksne innvandrere med utdannelse tilsvarende videregående skole eller mindre.

Innhold 

 • Innhold for A1, A2 og B1 i det europeiske rammeverket
 • Personlige arbeidsbøker på Internett med oppgaver og språklab
 • Tekstbøker i farger
 • Fyldige arbeidsbøker
 • Tydelig progresjon i tekster og grammatikktema
 • Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
 • Bokmål og nynorsk

 

Bokmål – Utvalgte kapitler
Kapittel Spor/Nivå Gjennomsyn
12 – Vær og årstider S2 – N1 Prøv her…
11 – Å finne jobb S2 – N2 Prøv her…
03 – Daglige rutiner S3 – N1 Prøv her…
08 – Skole og utdanning S3 – N2 Prøv her…
01 – Arbeidsliv S2 og 3 – N3 Prøv her…
Nynorsk – Utvalde kapittel
Kapittel Spor/Nivå Gjennomsyn
07 – Måltid S2 – N1 Prøv her…
12 – Skule og utdanning S2 – N2 Prøv her…
01 – Personalia S3 – N1 Prøv her…
04 – Mattradisjonar S3 – N2 Prøv her…
09 – Noreg etter 1814 S2 og 3 – N3 Prøv her…

Lærerveiledning og innhold (PDF)

Innholdsoversikt (Bokmål)
Innholdsoversikt (Nynorsk)

Nettressursen

Nettressursen med tusenvis av oppgaver fordelt på oversiktlige kapitler gir store muligheter for differensiering. Den åpner for at deltakerne kan jobbe selvstendig med oppgaver hjemme og på skolen.

Hver deltaker får en digital arbeidsbok på Internett med:

 • Norsk – A1 til B1
 • Digitale kapittelprøver og norskprøveforberedende lyttetester
 • Eksempeltester i lytteforståelse til Norskprøve 2 og 3
 • Eksempeltester i tekstforståelse til Norskprøve 2 og 3 (kommer)
 • Språklab med fokus på uttale av enkeltord og setninger
 • Bildeordbok for svake lesere
 • Strukturoppgaver
 • Lytteoppgaver
 • Autentisk video om norsk samfunn og kultur

Utdrag fra arbeidsbøker (PDF)

De fyldige arbeidsbøkene supplerer oppgavene i nettressursen. Spesielt på nivå 3 er det i tillegg til grammatikkoppgaver lagt inn ekstra lesetekster, spørsmål til diskusjon og en rekke andre muntlige og skriftlige øvinger.

Arbeidsbok Spor 2 Nivå 1 - Nynorsk | Bokmål
Arbeidsbok Spor 2 Nivå 2 – Nynorsk | Bokmål
Arbeidsbok Spor 3 Nivå 1 - Nynorsk | Bokmål
Arbeidsbok Spor 3 Nivå 2 - Nynorsk | Bokmål

Utdrag fra tekstbøker (PDF)

Før elevene jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka, vokabularet og grammatikken være gjennomgått i samlet klasse. Tekstbøkene følger innholdet i nettressursen. Alternativt kan nettressursen brukes i kombinasjon med et annet læreverk.

Tekstbok Spor 2 Nivå 1 - Nynorsk | Bokmål
Tekstbok Spor 2 Nivå 2 – Nynorsk | Bokmål
Tekstbok Spor 3 Nivå 1 - Nynorsk | Bokmål
Tekstbok Spor 3 Nivå 2 - Nynorsk | Bokmål

NorskPluss ressursperm (NY!)

Ressurspermen inneholder:

 • Generell lærerveiledning med eget opplegg for uttaletrening
 • Metodisk veiledning med fokus på hvordan deltakerne kan få et aktivt forhold til lærestoffet i hvert kapittel, særlig i form av frie og bundne muntlige aktiviteter.
 • Ekstra lesetekster spor 2 nivå 1
 • Ekstra lesetekster spor 2 nivå 2
 • Elevgrammatikk
 • Papirtester med fasit
 • Leseforståelsesoppgaver til Norskprøve 2
 • Skriveoppgaver til Norskprøve 2
 • Skriveoppgaver til Norskprøve 3

Kunnskapsløftet

NorskPluss dekker kompetansemålene i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

NorskPluss er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet.