NorskPluss B2


Forfatter: Marie Aalen

 

NorskPluss B2 er et nettbasert læremiddel for voksne som vil ta norskprøve B1-B2  eller Bergenstesten.  

 

 

• Tekst- og arbeidsbok i ett på nett
• Nettressurs for nettbrett, mobil og pc
• Tema innenfor læreplanens domener
• Trener både til muntlige og skriftlige prøver
• En rekke interaktive oppgaver
• Bokmål og nynorsk

 

NorskPluss B2 består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike sjangre. De ledsages av norskprøveforberedende oppgaver med fokus på skriftlig og muntlig argumentasjon, lese- og lytteforståelse, utvidet ordforråd og grammatisk forståelse gjennom gode forklaringer. 

 

 

 

NorskPluss B2 passer i ordinære klasser, fjernundervisning og kombiklasser. Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen.

 
Nettressursen har 11 moduler med 28 underkapitler. Til sammen er det 468 sider med:

• 40 lesetekster 

• 13 lydboktekster 

• 100 grammatikkforklaringer 

• 150 interaktive oppgaver 

• 66 lytteoppgaver 

• 22 muntlige oppgaver 

• 25 skriveoppgaver 

 

Temaene som er valgt for modulene ligger innenfor læreplanens domener og tar for seg spørsmål innen studieteknikk, miljø, samliv, idrett, helse, politikk, lov og rett, utdanning, arbeidsliv og Norge i verden. Den bærende ideen er at tekstene skal bidra til refleksjon omkring norsk tenke- og levemåte.

 

NorskPluss B2 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Vox. 

 

Vil du prøve NorskPluss B2 uforpliktende i 30 dager med elever? Send en epost og oppgi skolenavn og ønsket målform til: kunnskap@kunnskap.noTilgangen gis til  lærere. Privatpersoner kan prøve utvalgte kapitler i nettbutikken for private

 

Komponenter:

Nettressurs
• Lærerveiledning

 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy