In Use

 

Hvordan motivere ungdom og voksne til arbeid med engelsk uansett faglig nivå? Og hva gjør vi med elever som ikke har utbytte av læreboka?

 

In Use byr på 450 timers systematisk arbeid med engelsk språklæring og kommunikasjon fra begynnernivå til avansert. Det kan brukes uavhengig av eller sammen med en vanlig lærebok.

 

 

• 450 timers aktiv språklæring

• 3 nivå: beginner (A1), pre-intermediate (A2) og intermediate (B1)

• Språklab med tilbakemelding på uttale

• Ordliste med 6500 oppslagsord

• Elevgrammatikk

• Plasseringstest

 

In Use gir systematisk trening i de språklige ferdighetene fra A1 til B1. Hver av leksjonene er basert på tydelige læringsmål som kan knyttes opp mot læreplanmålene og tradisjonelle lærebøker.

 

Med In Use får elevene tilgang til en brukervennlig engelsk-engelsk ordbok og grammatikk. Ordboken består av hele 6500 oppslagsord, som er innlest.

 

In Use er aktuelt for elever som mangler basiskunnskaper i faget på ungdomstrinnet, i videregående eller grunnskoleopplæring for voksne.

 


 

 

 

 

 

 

 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy