Universell Naturfag Ungdom

NB! Dette læremidlet oppdateres og kommer om kort tid ut i nytt og bedre design. Det er da satt opp uten Flash så det virker på mobil, netbrett og PC. 

 

Universell Naturfag Ungdom gir elevene kunnskap om naturfag gjennom utforskende oppgaver, eksperimenter og spennende simuleringer. 

 

• Alt fagstoff presenteres i animasjoner

• Læring gjennom interaktive simuleringer og spill

• Varierte interaktive oppgaver

• Veiledende tilbakemeldinger

• For nettbrett, mobil og pc

 

De mange animasjonene levendegjør og visualiserer vanskelig tilgjengelig fagstoff. Elevene gjør eksperimenter som ellers er vanskelige å gjennomføre på skolen.

 

Universell Naturfag Ungdom er tilpasset læreplanmålene for ungdomstrinnet. Den nye versjonen fra 2017 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

 

Vil du prøve Universell Natufag Ungdom uforpliktende med elever i 30 dager? Send en epost og oppgi skolenavn til: kunnskap@kunnskap.no Tilgangen gis til lærere.

 


Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy