25.10.2017   Oslo 25. oktober: Forebygg matematikkvansker tidlig

Oslo 25. oktober: Forebygg matematikkvansker tidlig

Forebygg matematikkvansker tidlig

Jeg kan regne 1-4 er et nettbasert læremiddel i matematikk 1-4 som henter eksempler fra elevens verden. De mange audiovisuelle presentasjonene hjelper elevene å «se» matematiske løsninger.


• Tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet for 1.-4.-trinn 
• Gradvis progresjon fra konkret til abstrakt, og fra lett til vanskelig
• Hvert emne er nivådelt i basis, trene og ekstra
• For nettbrett, mobil og pc
• Alle matematiske begreper forklares med animasjoner og bildeserier

 

 

«Jeg kan regne» gjør det lettere for deg å tilpasse matematikkundervisningen. Hvert emne/kapittel er nivådelt i: basistrene og ekstraBasis bør alle gjøre, trene gir mengdetrening og ekstra byr på utfordrende oppgaver for de flinkeste.

 

 

Tid: 12.00-15.00 Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo

Målgruppe: Matematikklærerer på småtrinn og mellomtrinn. Spes.pes. ungdom og VGS. PPT.

Kursholdere: Spesialpedagoger fra Skranevatnet i Bergen; Siri Eide og Trude Haugen. Gro Jørgensen og John Steinar Bildøy fra Kunnskap.no 

Det serveres lunsj kl 1145    Kurset er gratis      Program

Påmeldingsfrist: 23. oktober 

Meld deg på her!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk bærbar pc eller nettbrett og hodetelefoner.

Hjertelig velkommen!

Mvh John Steinar Bildøy, Kunnskap.no

E-post: john@kunnskap.no

 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy