06.06.2016   Desse nynorskelevane er historiske

Desse nynorskelevane er historiske

NYNORSK PÅ HØGARE NIVÅ: Deltakarar frå Norskopplæringa i Sogndal har vore med å utvikle eit nytt læreverk. Foto: Halvor Farsund Storvik.

For første gong finst det eit komplett læreverk på høgare nivå på nynorsk for framandspråklege. Og prøvekaninane, dei kjem frå Sogndal.

Eit fleirtal av nynorskkommunane tilbyr i dag norskopplæring på bokmål. Den statistikken kan vere i ferd med å snu. For fredag 3. juni vart nyvinninga NorskPluss B2 presentert i Sogndal kulturhus.

Les meir i Porten.no, 3.6. 2016

 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy