26.05.2016   Til Kongsgård for å lære norsk

Til Kongsgård for å lære norsk

Det strømmer på med elever til Kongsgård skolesenter i Kristiansand. På «studieverkstedet» får elevene tett oppfølging til tross for at skolens kapasitet nesten er sprengt. 

I 2003 ble Kongsgård skolesenter med på et prosjekt i regi av VOX for å prøve ut økt bruk av IKT i norskopplæringa.

Forsøket var så vellykket at de fremdeles, 13 år etter, tilbyr introdeltakere med heldagstilbud «studieverksted» ved siden av ordinær norskopplæring. Økt pågang av elever gjør arbeidsformen mer aktuell enn noensinne.

Tilvalgsfag

Studieverkstedet er et tilvalgsfag for voksne som vil videre på konsentrert grunnskoleutdanning eller tilsvarende. Mye tid er satt av til selvstendig arbeid med nettressurser og skriftlige oppgave. Lærerne går rundt og veileder.

Skaper selvinnsikt

Marit Syvertsen har vært med fra starten av. Hun stortrives med å bruke nettressurser. Det gjør det lettere å følge opp elevene individuelt.

- De må bli vant til å jobbe grundig og systematisk. Det gir selvinnsikt, sier hun. 

Deltakerne er frie til å jobbe med det de trenger å fokusere på. I tillegg er det faste poster med blant annet lesetrening og muntlig. Nyankomne og deltakere på nedre spor 2 jobber med NorskPluss nettressurs.

På studieverkstedet får deltakerne tettere oppfølging enn i vanlig klasse til tross for at de er på ulike spor og nivå. Dataøktene gir rom for veiledning og selvstendig arbeid. Deltakerne får med seg fundamentet i språket samtidig som de blir mer bevisst på egen læring. De kan sitte alene og trene på det de trenger der og da.

Konkrete mål og kriterier

Studieverkstedsmodellen forutsetter at deltakerne har konkrete mål og kriterier å forholde seg til.

Nedre spor 2 får for eksempel et sett med kriterier i forkant når de jobber med skriftlige oppgaver. De må sjekke punktum og stor bokstav. De må også skrive tekster på mellom fem og ti setninger. Det jobbes prosessorientert. Tekstene rettes sammen med eleven, som renskriver den og leverer den inn på nytt. Slik lærer de å bygge opp en tekst. 

 

FAKTA om studieverkstedet på Kongsgård skolesenter:

Deltakere på introduksjon som skal ha fulldagstilbud får en timeplan der de kombinerer vanlig norskkurs med studieverksted og språkpraksisplass på renhold, kantine, verksted, systue og kjørenorsk.

Timeplanen organiseres slik:

Norskkurs = 5 dager

Studieverksted = 2 (Man-tir) eller 3 (ons-fred) dager per uke.

Da ser en timeplan for eksempel slik ut:

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

8.30-11

Norskkurs

Norskkurs

Norskkurs

Norskkurs

Norskkurs

11.45-14.15

Studieverksted

Studieverksted

kjørenorsk

kjørenorsk

kjørenorsk

Innholdet på studieverkstedet er variert, og lærer bestemmer i samarbeid med deltakerne hva de skal gjøre på de ulike dagene. Noe er fast, som f. eks lesekvarten fra kl. 8.30 til ca. 8.50.

Resten av økten blir fylt med skriveoppgaver i itslearning (ukentlig), og egenjobbing med nettressurser. I tillegg blir det også organisert muntlige oppgaver i grupper.

Nivået på deltakerne er fra A1 til B1, og de fleste er på spor 2.

Lærer differensierer undervisningen i forhold til deltakere, og deltakerne står også fritt i løpet av økten til å jobbe med det de trenger å fokusere på.

 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy